Wolf

De wolf is terug in Nederland

IWP Wildlife - De wolf is terug Het is niemand ontgaan: Zeer bijzonder, aangezien de wolf 150 jaar geleden uit Nederland verdween. Volgend jaar februari komt regisseur Cees van Kempen met een opzienbarende natuurfilm, die geheel in het teken staat van de terugkeer van de wolf. Niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk verzorgt de voice-over. De film WOLF is vanaf 3 februari 2022 in de bioscopen en filmtheaters te zien.

Tijdens het maken van de driedelige TV serie De Terugkeer Van - De IJsvogel/Bever/Torenvalk besefte Cees van Kempen dat er een andere, heel bijzondere terugkeer aanstaande was. In samenwerking met BNNVARA startte hij de research of ook de terugkeer van de wolf verfilmd zou kunnen worden. Deze researchfase mondde in 2017 uit in het plan een heuse bioscoopfilm te maken. Door vroege steun vanuit Natuurmonumenten, het IFAW en de provincie Gelderland was het mogelijk om direct te beginnen met filmen voordat een wolvenpaar zich definitief in Nederland gevestigd had.

Producent Sander Emmering: ”Dit is een heel bijzondere film en Cees heeft als regisseur een uitzonderlijke prestatie geleverd. Wolven zijn zeer schuwe dieren en zodoende is het al heel bijzonder als je ze in het wild ziet, maar een film over ze maken is bijna onmogelijk.

De afgelopen vier jaar hebben Cees en zijn team meer dan duizend dagen doorgebracht in de bossen van o.a. Duitsland en Nederland om de film te realiseren. Cees: "Het is natuurlijk prachtig dat de wolf na 150 jaar weer terug is in Nederland. Dit is een bekroning op het natuurbeleid van de afgelopen decennia waardoor het ecosysteem zich zo hersteld heeft dat de wolf zich in onze bossen weer thuis voelt.

Matthijs van Nieuwkerk was direct verkocht toen producenten Sander Emmering en Cees van Kempen (tevens regie) hem benaderden en fragmenten van de film lieten zien. Matthijs: ”Het is geweldig om te zien hoe de makers erin geslaagd zijn ons in het hart van de familie Wolf uit te nodigen. Zoiets inspreken deed ik nog niet eerder, dus ik ben nogal met m’n neus in de boter gevallen. Het was me een eer en vooral een groot plezier.

Ruben Vermeer, boswachter bij Natuurmonumenten: “De terugkeer van de wolf laat zien dat er in ons land nog ruimte is voor natuurlijke processen. Heel mooi dat een toproofdier als de wolf puur op eigen kracht weer terug is in Nederland. En hij is inmiddels al bijna niet meer weg te denken. Sinds de eerste roedelvorming in 2019 kreeg het wolvenpaar daar nog twee keer welpen. Wolven zijn in korte tijd vaste bewoners van de Veluwe geworden. Geweldig dat de terugkeer van de wolf met deze film in beeld is gebracht. Het is van belang dat de Nederlanders het dier weer leren kennen, zodat ze zijn gedrag begrijpen en het beschermen van vee weer vanzelfsprekend wordt. Daarnaast geeft het ook de noodzaak weer om natuurgebieden nog meer met elkaar te verbinden zodat dieren zich op een natuurlijke en vrije manier kunnen verplaatsen.

Directeur IFAW Nederland Joep van Mierlo geeft aan: "De definitieve terugkeer van de wolf, met een eerste roedel op de Veluwe, leverde in Nederland discussies op. IFAW zet zich via Wolven in Nederland al enkele jaren in om een goede terugkeer van de wolf mogelijk te maken met voorlichting aan schapenhouders en aan het brede publiek. Een thema dat goed laat zien waar IFAW wereldwijd voor staat: constructieve oplossingen vinden voor conflicten tussen mensen en dieren om samenleven mogelijk te maken, en zo wilde dieren en hun leefgebieden te beschermen. Ook stimuleren wij beleidsmakers om Nederland beter voor te bereiden op de komst van meerdere wolven. Deze fraaie film zal bij het brede publiek bijdragen aan draagvlak voor een ecologisch onderbouwd en politiek gedragen beleid."

De film wordt gedistribueerd door M&N Media Group
Volg WOLF op
   

 

 

Wolf preview